Έκπτωση φόρου 2% – Σε 8 μηνιαίες δόσεις ο φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων – Νέα ρύθμιση σε 12 ή 24 δόσεις για τις οφειλές που έχ