ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΕΔΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

…υπεύθυνα και οργανωμένα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τηλέφωνο: 2421078810
2421078811
2421078813
2421078814
2421078815
Κινητό τηλέφωνο: 6978557250 –Παντελής Μαρέδης
6983879155 –Παναγιώτης Μαρέδης
Fax: 2421078812
Email: maredisp@felepe.gr
ppm@felepe.gr

    Please prove you are human by selecting the flag.