Αναδρομικά συνταξιούχων: Οι αποφάσεις για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα – τι θα γίνει με τους κληρονόμους