Ανακοινώθηκε παράταση του lockdown μέχρι 14 Δεκεμβρίου