Αναλυτικά οι διατάξεις των μέτρων για την επέκταση της μείωσης ενοικίων