Αναλυτικά τα 10 μέτρα του πακέτου στήριξης συνολικού προϋπολογισμού 3,3 δισ. ευρώ