Αναστολές Νοεμβρίου: Αύριο, Παρασκευή 11/12, πιστώνονται οι λογαριασμοί των εργαζομένων που τέθηκαν σε αναστολή το μήνα Νοέμβριο