Αναστολές συμβάσεων εργασίας για το μήνα Δεκέμβριο