Αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 και 300 ευρώ για επιχειρήσεις και ελ. επαγγελματίες για τον μήνα Ιούνιο – Οι ΚΑΔ και οι λοιπές προϋποθέσεις