Αποκλειστικά ηλεκτρονικά η σύσταση ΙΚΕ – Μονιμοποιείται η δυνατότητα διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων και διοικητικών συμβουλίων μέσω τ