Αυτές είναι οι ευπαθείς ομάδες εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα