Αφορολόγητη η αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων – Επανένταξη οφειλετών σε ρυθμίσεις – Ένταξη νέων αγαθών στο μειωμένο ΦΠΑ – Αφορολόγητη η ε