Δημοσιεύθηκε η απόφαση με τις παρατάσεις για την υποβολή δηλώσεων μισθώσεων ακινήτων, δηλώσεων Covid και Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής