Διευκρινίσεις για τη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων από το Υπ. Ανάπτυξης μετά από τα τελευταία έκτακτα μέτρα