Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙ: Υπογραφή της ΚΥΑ για τη δυνατότητα υποβολής κατ’ εξαίρεση αίτησης ένταξης – Σήμερα πιστώνονται τα ποσά σε ε