Λειτουργία των εποχικών καταστημάτων από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου