Μέχρι τις 22 Ιουνίου η δήλωση των ιδιοκτητών των οποίων το ενοίκιο μειώθηκε – Νέοι κανόνες και προθεσμίες για τα μισθωτήρια