Μακροχρόνια άνεργοι – Η απόφαση για την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ