Μείωση μισθωμάτων Δεκεμβρίου – Πληττόμενες επιχειρήσεις