Μετά τη ψήφιση του νόμου η εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής τηλεργασίας για το 40% των εργαζομένων σε εργασίες γραφείου