Παράταση και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής και αναστολ