Τουρισμός Για Όλους: Τις 424.031 έφθασαν οι αιτήσεις – Ηλεκτρονική κλήρωση από το τελικό μητρώο για τα vouchers