Υπ.Εργασίας: Στις 21 Δεκεμβρίου η καταβολή του ΔΧ από την Πολιτεία